top of page

A cserkészetről

A magyar cserkészet a gyerekek korának és nemének megfelelő foglalkozás.

Legfőbb célja emberebb embert és magyarabb magyart nevelni. Miközben szolgálja Istent, a hazát (mind a kettőt), embertársait és a magyarságot.

A cserkészfoglalkozás az őrsi közösségen alapszik, ahol fiatal neveli a fiatalt. A cserkészetben játszva tanítunk.

Minden cserkész fogadalmat tesz, hogy a tíz cserkésztörvény szerint fog élni.

Korosztályok:

 • 5-10 évesek - Kiscserkész (kcs.)

 • 10-17 évesek - Cserkész (cs.), Leánycs. (lcs.)

 • 16-27 évesek - Vándorcserkész (vcs.)

 • 18+ évesek - Felnőttcserkész (fncs.)

 

A cserkészet felépítése:

őrs –> raj –> csapat –> körzet –> kerület –> szövetség

A cserkészet céljai:

A kiscserkész korban:

 • Jellemnevelés

 • Magyarságismeret(-szeretet)

 • Ügyességfejlesztés

 

A cserkész korban:

 • Jellemnevelés

 • Magyarságismeret(-szeretet)

 • Testi teljesítmény

 • Cserkésztudás

 • Embertársak szolgálata

 

Mi a próbarendszer?

A próbarendszer a cserkészet “tananyaga.” Minden korosztálynak meg van szabva, hogy mivel foglalkozzon, amely konkrét pontokban van összefoglalva. Ezt követve a vezetők a legjobb módon nevelhetik a gyerekeket a cserkész életre.

 

Mik a módszerek?

A cserkészetben játszva tanítunk és élménnyel nevelünk. Ezért külön módszereket használunk, hogy ne “iskolásodjon” el a kiképzés.

A kiscserkészet módszerei: játék, ének, mese, magyarságismereti foglalkozás, kézügyesség, bábszínház/bábjáték, sport/torna/ritmika.

A cserkészet módszerei: elméleti és gyakorlati, ének, játék, magyarságismeret, kézügyesség.

 

Mit csinál az őrsvezető?

Az őrsvezető (őv.) egy 14-17 éves vezető, aki ki lett képezve a szakterületén belül (fiú, lány, kiscserkész).

Ezeket a kiképzéseket a központi vezetőképző táboron valamint a csapat és körzeti továbbképzéseken sajátíthatja el.

Mivel az őrsi foglalkozáson alapszik az egész cserkészet, az őrsvezető az egyik legfontosabb tagja a vezetői karnak.

Az őrsvezető egyrészt őrsi foglalkozást vezet a 3-6 tagú csoportjának, másrészt kirándulásokat szervez nekik. 

Mivel az őrsvezető a legfiatalabb vezetője a gyermekeknek, vele van a legszorosabb kapcsolatuk.

 

Mit csinál a rajparancsnok?

A rajparancsnok (rajpk.) egy 17-21 éves vezető, aki szintén ki lett képezve a szakterületén belül.

A rajparancsnok általában egyben segédtiszt (st.) is és a cserkészszövetségben mint igazolt felnőtt vezető szerepel.

A rajparancsnok rajfoglalkozást és kirándulásokat vezet. Ezen kívül egyezteti és ellenőrzi az őrsvezetők munkáját.

A rajparancsnok beosztja a próbarendszer alkalmazását a gyerekek részére és próbáztatja, játszva vizsgáztatja a gyerekeket. Kiértékeli fejlődésüket és az őrsvezetők munkáját.

 

Mit csinál a csapatparancsnok?

A csapatparancsnok (cspk.) egy 22 éven felüli vezető aki cserkésztisztképzést (cst.) végzett.

A csapatparancsnok a csapat élén áll.

Feladatai: munkatervében beosztja az évi programokat, felügyeli a rajparancsnokokat és az őrsvezetőket, továbbképzéseket tart nekik. A csapat nevében kapcsolatot ápol a szülőkkel, a cserkészszövetséggel, az egyházzal. Minden évben jelentést tesz a szövetségnek a csapat munkájáról.

 

Mit csinál a körzeti parancsnok?

A körzeti parancsnok a földrajzilag egymáshoz közel eső városok csapatait tartja össze.

Körzeti programokat és továbbképzéseket szervez annak érdekében, hogy kapcsolat alakuljon ki a körzet tagjai között.

A körzeti parancsnok társadalmi támasz. Mivel a körzeti parancsnok általában cserkészcsapattiszt (cscst.) és tapasztalt csapatparancsnok, tanácsadója is a csapatparancsnokoknak.

 

Mi a KMCSSZ?

Külföldi Magyar Cserkészszövetség már közel 60 éve működő szövetség.

A Kárpát-medence határain kívül élő magyar ifjúságot szolgálja.

Székhelye New Jersey-ben található. Öt kerületből áll (Európa, Dél-Amerika, USA & Venezuela, Ausztrália, Kanada).

A KMCSSZ-nek világszerte körülbelül 4.000 tagja van. Ez a létszám 11 ország 70 csapata között oszlik meg.

Folyóiratai a “Magyar Cserkész” és a “Vezetők Lapja”, melyek félévente jelennek meg.

 

Mit nyer a gyermek a cserkészettől?

Megtanulja, hogy mit jelent két kultúrának részese lenni. Megszereti a magyarságot és a magyar nyelvet.

A cserkészet szépen kiegészíti a magyar iskolában tanult anyagot, mert élménnyel támasztja alá.

Keretmesékkel és más élményekkel elsajátíthatja a magyar történelmet, néprajzot, irodalmat, nyelvet.

A gyermek megtanulja a fegyelmezettség fontosságát. Az egyenruha, az őrsi összetartás, a vezényszavak megadják a fegyelmezettséget és kiegészítik az otthon gyakorolt fegyelmet.

A gyermek életre szóló barátokat talál a cserkészetben. A közös élmények összehozzák a gyereket az őrsi, illetve táborban megismert cserkésztestvéreivel.

Visszaviszi a mai gyermeket a természetbe. Egészen fiatal kortól megismerteti, majd megszeretteti a gyerekekkel a természetet.

 

A csapat vezetősége

Csapatparancsnok: Dobai András cst.

Tiszti kar:

Aday Jutka cst.

Balla Ági cst.

Holica Katalin cst.

Prigli Tóni cst.

Siket György cscst.

Prigli Csongor st.

Siket György st.

Siket Katica st.

Siket Sándor st.

Tudnivalók cserkészeknek

A CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarsághoz tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

 

A CSERKÉSZFOGADALOM

Én, ______________________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarsághoz tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.

Ottawa-i csapat vezetősége
A cserkészetről
Cserkészeknek tudnivaló
bottom of page